ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

ΕΝΩΣΗ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ

Ταχ. Διεύθυνση:  2ο χλμ Περ. Οδού Καρδίτσας Τρικάλων, Καρδίτσα
                 Τ.Κ.:  43100
        Τηλέφωνο:  24410  80216
                FAX:   24410 42444
              E-mailenosi.ast.karditsas@gmail.com
          Web sitehttp://enosi-ast-karditsas.blogspot.gr


                                     ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : ΜΑΥΡΟΓΙΩΡΓΟΣ Σωκράτης
ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ : ΣΟΥΛΙΩΤΗΣ Βασίλειος
Β΄ ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ : ΜΠΑΛΑΤΣΟΥΚΑΣ Κωνσταντίνος
ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ : ΚΩΣΤΟΠΟΥΛΟΣ Ιωάννης
ΤΑΜΙΑΣ :  ΘΕΟΔΩΡΟΠΟΥΛΟΣ Αθανάσιος
ΟΡΓ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ :  ΜΙΑΡΙΤΗ Κωνσταντία
ΜΕΛΟΣ:  ΖΑΡΧΑΝΗΣ Γεώργιος
ΜΕΛΟΣ :  ΤΣΙΑΛΚΟΥΤΗΣ Σωτήριος
ΜΕΛΟΣ:  ΤΖΙΒΕΛΗΣ Γεώργιος
ΕΛΕΓΚΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ            ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΙ ΣΤΗΝ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ  
ΚΑΦΡΙΤΣΑΣ Δημήτριος                      (Π.Ο.Α.Σ.Υ.)
ΦΟΥΚΗΣ Θωμάς                                              
ΒΛΑΧΟΣ Γεώργιος                 ΜΑΥΡΟΓΙΩΡΓΟΣ Σωκράτης
                                   ΘΕΟΔΩΡΟΠΟΥΛΟΣ Αθανάσιος
                                  ΚΩΣΤΟΠΟΥΛΟΣ Ιωάννης
                                  ΤΖΕΡΤΖΕΛΑΣ Γεώργιος                                                                   
                                                          


                                                                           
  
        ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΙ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΜΕΤΑΘΕΣΕΩΝ:

           ΜΙΑΡΙΤΗ Κωνσταντία (Τακτικό μέλος)   


Δεν υπάρχουν σχόλια: